ფაზა 1: განაცხადის მიღება: განაცხადის მიღებისას, რომელიც აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, სერტიფიკაციის ორგანო უზრუნველყოფს განმცხადებელს განაცხადის მიღებასთან დაკავშირებით შესაბამისი დოკუმენტაციისა და მასალების გაგზავნის ან გაგზავნის განმცხადებლისთვის.

ფაზა 2: მონაცემთა მიმოხილვა: მონაცემთა გადამოწმების ფაზის განმავლობაში, პროდუქტის სერტიფიკაციის ინჟინრები უნდა იყვნენ განყოფილება ერთეულში. თუ ნიმუში ტესტი საჭიროა, პროდუქტის სერტიფიცირების ინჟინერი გამოაქვეყნებს განმცხადებელს ნიმუშის შეტყობინებას განყოფილების გაყოფის შემდეგ.

ფაზა 3: ნიმუში მიღება: ნიმუში გაიგზავნება განმცხადებლის ან სერტიფიკაციის ორგანოს მიერ შესაბამისობის შემფასებელ პირზე.

ფაზა 4: ნიმუშის ტესტირება: ნიმუშის ტესტის დროს განმცხადებელმა უნდა შეცვალოს ნიმუში შეუსაბამობა შერჩევის ტესტის სერტიფიკატის შესაბამისად. შერჩევის ტესტის დასრულების შემდეგ, ტესტირების ორგანიზაციამ უნდა შეავსოს ნიმუშის ტესტის შედეგების შესახებ შეტყობინება და წარუდგინოს ტესტირების ანგარიში და სხვა მონაცემები სერტიფიკაციის ორგანოში.

ფაზა 5: ქარხნის აუდიტი: საწარმოო ინსპექტირების მოთხოვნისთვის სერტიფიცირების ორგანო ორგანიზებას უწევს ქარხნის ინსპექტირებას.

ეტაპი 6: შესაბამისობის შეფასება: პროდუქტის სერტიფიცირების ინჟინრები ჩაატარებენ საწყის შეფასებას თითოეული ფაზის შედეგების შეგროვებისა და მოწყობის შემდეგ. შესაბამისობის შემფასებელი ზემოაღნიშნულ შედეგებს აფასებს.

ფაზა 7: სერტიფიკატის დამტკიცება: სერტიფიკაციის ორგანოს გაცემის სერტიფიკატი

ფაზა 8: სერტიფიკატი ბეჭდვა, მიღება, გაგზავნა და მართვა: მონაცემები შეგროვდება განმცხადებლის მიერ ან სერტიფიკატი უნდა გაიგზავნოს.

აქ შეგიძლიათ იხილოთ სპეციალური რეგულაციები CCC სერტიფიკაციისთვის.
CCC 认证 就是 中国 强制性 产品 认证 的 简称. 在 CCC 认证 目录 内 的 产品 需要 获得 CCC 证书 和 标志 批准 书 后 方可 在 中国 市场 销售.
CCC 认证 过程 主要 包括: 申请 资料 的 提交, 申请 资料 的 审核, 样品 的 检测, 工厂 审核, 证书 和 标志 批准 书 的 发放.

CCC News

განახლებულია ჩინეთის CCC– ს სასერთიფიკატო ორგანოების ბიზნესის სფეროები განახლებულია ჩინეთის CCC– ს სასერთიფიკატო ორგანოების ბიზნესის სფეროები 2019, 09-14 - CNCA გაათავისუფლეს ჩინეთის ccc სერთიფიკატის ორგანოები აფეთქებისთვის ...
გამოიცა 10 ახალი ჩინური GB სტანდარტები გამოიცა 10 ახალი ჩინური GB სტანდარტები 2019, 08-16 - ბოლო პრესის თანახმად, PRCC- ის სახელმწიფო საბჭოს ...
აფეთქება დაცვის პროდუქტების CCC შესაბამისი აფეთქება დაცვის პროდუქტების CCC შესაბამისი 2019, 07-17 - თანახმად ბოლო დროს გამოცხადების CNCA, აფეთქების დაცვა ...
ახალი და განახლებული GB სტანდარტების გამოცემა ახალი და განახლებული GB სტანდარტების გამოცემა 2019, 07-09 - ბოლო პრესის თანახმად, PRCC- ის სახელმწიფო საბჭოს ...
ახალი და განახლებული GB სტანდარტების გამოცემა ახალი და განახლებული GB სტანდარტების გამოცემა 2019, 06-16 - ბოლო პრესის თანახმად, PRCC- ის სახელმწიფო საბჭოს ...
გერმანიაში საინჟინრო R & D ცენტრის შექმნა გერმანიაში საინჟინრო R & D ცენტრის შექმნა 2019, 05-18 - მისი თქმით, ჩინეთის საინფორმაციო სამსახურის პეკინში მაისს, რომ ...
ურბანული სარკინიგზო სატრანსპორტო საშუალებების იმპლემენტაციის წესი განთავისუფლდა ურბანული სარკინიგზო სატრანსპორტო საშუალებების იმპლემენტაციის წესი განთავისუფლდა 2019, 05-06 - მისი თქმით, ბოლო განცხადება ჩინეთის სერტიფიკაციის ...
ჩინეთის CCC პროდუქტების ტესტირების ლაბორატორიების ბიზნესის ფარგლები განახლდა ჩინეთის CCC პროდუქტების ტესტირების ლაბორატორიების ბიზნესის ფარგლები განახლდა 2019, 04-29 - ბიზნეს სკოლების შერჩეული ტესტი ლაბორატორიები ჩინეთის CCC ...
ახალი და განახლებული GB სტანდარტების გამოცემა ახალი და განახლებული GB სტანდარტების გამოცემა 2019, 04-19 - ბოლო პრესის თანახმად, PRCC- ის სახელმწიფო საბჭოს ...

მხარდაჭერა

არასწორი

თქვენ მუშაობთ თქვენს ტემპში. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი პროექტების მართვა დამოუკიდებლად ჩვენს პორტალზე, ასევე დაინტერესდეთ პერსონალური მხარდაჭერის შესახებ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ საკუთარ თავს მივუდგეთ საკუთარი პროცესების შექმნის შესაძლებლობას

ონლაინ ადმინისტრაცია

ონლაინ ადმინისტრაცია

ჩვენ გთავაზობთ შესაძლებლობას, რომ განახორციელოთ საკუთარი სერტიფიცირების პროცესი, მაგრამ უარი თქვან გამოცდილ თანამშრომელთა დახმარების გარეშე. ონლაინ სისტემა განკუთვნილია მრავალფეროვანი სერტიფიკაციისთვის და მოგაწოდოთ კითხვა სიები, ასევე მზა ფორმები და მაგიდები, ასევე მოდული, რათა განვსაზღვროთ ღია კითხვები ჩვენს თანამშრომლებთან.

შეცვლა სერტიფიკაციის

შეცვლა სერტიფიკაციის

ჩვენი სწრაფი დროში ცვლილებები ბიზნეს ცხოვრებაში მუდმივი თანხლებით. ეს შეიძლება სწრაფად გაანადგურა. ამისათვის შიდა და გარე მიზეზები არსებობს. CS იძლევა ცვლილებების დროს შესაბამისობის მიმოხილვას.

თანამშრომლობა

თანამშრომლობა

ჩვენ მხოლოდ გვაქვს შეზღუდული დრო და ფინანსური შესაძლებლობები და გვსურს ყოვლისმომცველი სერვისი შემოგთავაზოთ, კოოპერაციებს მხოლოდ აზრი აქვთ შესაბამის ორგანიზაციებს შორის. მათ აქვთ საიმედო სტრუქტურა, ასევე კარგი ინტერპერსონალური ჰარმონია.

ზემოთ ასვლა